top of page

HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ


Mahkumların sosyal, maddî ve manevî dünyalarına dokunmak suretiyle, kendini geliştiren, değiştiren, kendi ıslahının yanında, topluma da faydalı olmayı gaye edinen mahkum profilini sağlamaya çalışmak…

İlmî, edebî, millî, tarihî, kültürel kitaplarımızı, yayınlarımızı, hapishanelerdeki mahkumların istifadesine sunarak, onların ıslahına çalışmak…

 Yabancı dille yazılmış ilmî, edebî, tarihî, kültürel kitaplarımızı bütün dünya ülkelerindeki mahkumlara göndererek onların ıslahına çalışmak...

      TEMEL DEĞERLERİMİZ

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak, 

Vatanımıza, devletimize, millî ve dînî değerlerimize bağlı olmak, 

Her çeşit aşırılıktan uzak ve orta yolda bulunmak, 

Faaliyetlerimizi genel ahlak kurallarınave toplum vicdanına uygun yürütmek, 

Ülkemizin birliğine, Cumhuriyete ve demokratik sisteme bağlı olmak, 

Hoşgörü, empati, fedakârlık ve çalışkanlık üzere olmak, hayata bakış esaslarımızdır.

IMG-20200731-WA0020_edited_edited_edited
  • Image by Alexander Shatov
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
Image by Alexander Shatov
bottom of page